آموزش بازاریابی اینترنتی

آموزش بازاریابی اینترنتی با میل چیمپ

در وب سایت مقاله ای با نام بازاریابی اینترنتی با ایمیل مارکتینگ منتشر شد و در طی آن بسیاری از دوستان خواهان آموزش میل چیمپ mailchimp شدند، در ابتدا می خواستیم آموزش به صورت یک مقاله منتشر شود، اما تصمیم بر آن شد که آموزش به صورت ویدئویی منتشر شود. در این ویدئو به صورت کامل شیوه عضویت، ساخت لیست، اضافه کردن و ایمپرت اعضا و ...