خلاقیت

خلاق باشید و ۵۰۰ هزار تومان هدیه بگیرید

این مسابقه پایان یافته است اینجا فقط مسابقه نیست، بلکه به هم کمک خواهیم کرد تا بیشتر یاد بگیریم و تجربیات خودمون رو با دیگران به اشتراک بگذاریم اما به سه نفر از کسانی که بهترین و کارآمد ترین پاسخ را می دهند، برای هر کدام یک هدیه ۵۰۰,۰۰۰ تومانی جهت تهیه محصولات فکر آبی در