فکر آبی در سال 95

فکر آبی در سال 95

در این پست زیاد نمیخوام بنویسیم و بیشتر صحبت ها در فایل صوتی گفته شده، اما منتظر 3 آکادمی بسیار بزرگ در فکر آبی باشید، آکادمی کسب و کار اینترنتی، آکادمی بازاریابی اینترنتی و سومین آکادمی که در سال آینده آن را خواهید دید، پیشنهاد می کنم این فایل صوتی را گوش کنید و اگر