4 اهرم که رشد کسب و کار شما را 8 برابر میکنند

۴ اهرم که رشد کسب و کار شما را ۸ برابر میکنند

. اه چرا فروشمون کمه، چرا همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم اما هیچ وقت تموم نمیشن؟ . چرا هیچ وقت به هدفی که تعیین کردیم توی کسب و کارمون نمیرسم و کسب و کارمون بزرگتر نمیشه؟ . چرا تعداد مشتریهامون کمه و خیلی کند به تعداد این مشتری ها اضافه میشه؟   اینها