چک لیست امنیت اینستاگرام

چک لیست امنیت اینستاگرام

یک ایمیل برای حساب اینستاگرام خود تعریف کنید زمانیکه فردی بخواهد وارد حساب کاربری شما بشود و چیزی را تغییر بدهد، اگر شما یک ایمیل برای حساب کاربری خودتان تعریف کرده باشید، بلافاصله اینستاگرام به شما هشدار خواهد داد که اتفاق یا تغییری در حساب کاربری شما ایجاد شد و همچنین در مواقع اضطراری به