تبریک، عضویت شما در دوره 7 جلسه ای آموزش کسب درآمد از اینترنت تائید شد، تا لحظاتی دیگر اولین درس برای شما ارسال خواهد شد.

این دوره در 7 جلسه و به صورت یک روز در میان برای شما ارسال خواهد شد،  پس از اینکه در این دوره ثبت نام کردید، بعد از گذشت 10 دقیقه اولین درس برای شما ارسال خواهد شد، در صورتی  که این درس در Inbox شما نبود، لطفا پوشه های Spam و غیره را چک نموده و آن را به Inbox خود منتقل نمایید.

 

سرفصل های دوره

1. قدم اول در کسب و کار اینترنتی (10 دقیقه بعد از ثبت نام)

2. مفهوم ایده در کسب و کار اینترنتی (2 روز بعد از دریافت اولین درس)

3. انتخاب یک نام تجاری مناسب (2 روز بعد از دریافت درس دوم)

4. مشخصات یک فضا و سرور مناسب برای کسب و کار اینترنتی (2 روز بعد از دریافت درس سوم)

5. روش های ایجاد کسب و کار اینترنتی (2 روز بعد از دریافت درس چهارم)

6. اصول بازاریابی و تبلیغات در اینترنت (2 روز بعد از دریافت درس پنجم)

7. بهره برداری از کسب و کار اینترنتی (2 روز بعد از دریافت درس ششم)