لطفا به سوالات زیر به دقت پاسخ دهید، زیرا برای یک جلسه مشاوره و همچنین ارائه راه حل های مناسب برای کسب و کار شما این پاسخ ها بسیار مهم می باشند، این پاسخ ها به ما کمک خواهند کرد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نیازهای شما را تشخیص دهیم، همچنین راهکارها و ابزارهای مناسب را برای شما آماده نماییم.

 

کلیه اطلاعات شما در فکر آبی کاملا محرمانه باقی می ماند.

 

لطفا صبر کنید