اگر شما در هیچ کدام از دوره های رایگان فکر آبی شرکت نکرده اید و می خواهید از خبرهای فکر آبی با خبر شوید و یا اینکه می خواهید دوستان خود را به فکر آبی دعوت کنید، می توانید از خبرنامه فکر آبی استفاده کنید، همچنین با عضویت در خبرنامه فکر آبی از آخرین خبرها، تغییرات، آموزش ها، مسابقات و کدهای تخفیف با خبر خواهید شد. خبرنامه فکر آبی را به دوستان خود پیشنهاد دهید.