درس هایی از خاموشی اینترنت در ایران

درس هایی از خاموشی اینترنت در ایران

تقریبا ده روز اینترنت بین المللی در ایران قطع شد و حالا که این مقاله رو مینویسم چند وقتی از حادثه خاموشی بزرگ اینترنت در ایران میگذرد اما کمتر کسی دوست دارد درباره این اتفاق صحبت کند، چون لحظه، لحظه زندگی کسب و کارهای اینترنتی و حتی زندگی روزانه افراد رو تحت تاثیر خودش قرار