برنامه نویسی

نکاتی که برنامه نویس باید بداند

انجام فعالیت ها با رعایت احتیاط،
هر آنچه که شما به انجام آن متعهد شدید را با احتیاط انجام دهید و به نتایج و عواقب آن فکر کنید.
هر چقدر که یک برنامه زمان بندی در شروع یک کار راحت به نظر برسد، شما نمی توانید از فشار های وارده در بعضی مواقع جلوگیری کنید.
اگر متوجه این موضوع شدید باید بین انجام کار درست و سریع یکی را انتخاب کنید که اغلب انجام کار سریع برگزیده می شود، چون می توانید بعدا باز گردید و آن را تعمیر کنید. وقتی که شما به خودتان، تیم تان و مشتری تان قول داده اید، شما باید این راه را انتخاب کنید. اما اغلب انجام فعالیت بعدی، مشکلات جدیدی را به همراه می آورد و شما قطعا باید روی آنها تمرکز کنید. این نوع تاخیر در کار به عنوان قصور و کوتاهی تکنیکی شناخته می شود که برای شما مطلوب نیست. مارتین فولر این حالت را در طبقه بندی قصور تکنیکی، قصور عمدی تکنیکی می خواند و نباید با قصور غیر عمدی تکنیکی اشتباه گرفته شود.

قصور تکنیکی مانند یک وام است: شما در کوتاه مدت از آن بهره می برید اما باید تا پرداخت کامل آن به آن سود پرداخت کنید. وجود راه های میان بر در کد ها، اضافه کردن ویژگی ها به کد شما را سخت تر می کند.
آنها زمینه ها را برای آزمایش کاستی ها و نواقص هر نمونه فراهم می کنند. با گذشت زمان شما عهده دار تعمیرات اصلی می شوید که ممکن است برابر باشد با کل انتخاب های طراحی سریع و درست که در راس آنها مشکل اصلی قرار دارد که کد ها را برای تصحیح سخت تر می کند. در حقیقت اغلب تنها زمانی کار ها خیلی بد انجام می شوند که شما باید مشکل اصلی را برطرف کنید و شما واقعا باید رگردید و آن را حل کنید . این مورد زمانی سخت تر می شود که شما واقعا نتوانید در زمان معین از عهده انجام آن بر آیید.
زمان هایی وجود دارد که شما باید قصور تکنیکی را انجام دهید تا فرجه ای داشته باشید یا قسمت کوچکی از یک ویژگی را انجام دهید. سعی کنید در این موقعیت قرار نگیرید اما اگر واقعا به داشتن این موقعیت نیاز داشتید به سمت آن بروید. اما شما باید این قصور تکنیکی را دنبال کنید و آن را به سرعت جبران کنید یا کار ها به سرعت در سرازیری بی اندازید. فورا تصمیم خود را برای توافق کردن بگیرید و شرح کار خود را در سیستم با شماره پیگیری خودتان بنویسید تا مطمئن شوید که آن را فراموش نمی کنید.
اگر در جدول زمان بندی پرداخت مجدد وام ها به صورت تکراری وجود داشته باشد میزان هزینه آن حداقل خواهد بود. اگر وام ها به صورت پرداخت نشده رها شده اند سود آن بیشتر خواهد شد و این پرداخت سود باید پیگیری شود تا ارزش آن دیده شود. این موضوع به اثر ارزش قصور تکنیکی پروژه روی کار تجاری تاکید دارد و سبب اولویت بندی مناسبی از پرداخت های مجدد می شود.
انتخاب این که چگونه میزان سود را محاسبه و دنبال کنیم به ویژگی های پروژه بستگی دارد اما پیگیری آن باید توسط خود شما انجام گیرد. قصورات تکنیکی را هر چه زودتر پرداخت کنید. این نوعی بی احتیاطی است که انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *