مسابقات ماهانه

مسابقه شماره یک

با اولین مسابقه از سری مسابقات ماهانه فکر آبی با هدف به چالش کشیدن دوستان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، آماده باشید تا شما هم بتوانید یک امتیاز را در جدول مسابقات به نام خودتان ثبت کنید، اگر آماده هستید سوال مسابقه را بخوانید و پاسخ دهید.  سوال مسابقهبازاریابی محتوا محور از نظر شما کاربران عزیز چیست و چگونه باید اجرا شود، هر کسی می ...