محسن مبصرفر - دیجی کالا دیگر کسب و کار اینترنتی موفقی نیست !همیشه همه جا گفته میشه که دیجی کالا کسب و کار اینترنتی موفقی می باشد و حتی عده زیادی می گویند : با وجود فروشگاه های اینترنتی بزرگی مانند دیجی کالا دیگر نمی توانیم در این حوزه فعالیت کنیم ! اما در این ویدئو محسن مبصرفر متخصص بازاریابی اینترنتی، به شما نشان میدهد که این موضوع چندان صحت ندارد، زیرا این وب سایت با ورود رقبا مختلف، بخشی از سهم بازار خودش را از دست داد و به شما آموزش خواهد داد که چگونه می توانید با چنین رقبایی رقابت کنید و سهم بازار خودتان را به دست آورید.

 

در این ویدئو برای رشد کسب و کار اینترنتی خودتان و همچنین رقابت با وب سایت های بزرگ راهکارهای مختلفی را یاد خواهید گرفت و همچنین خواهید دید که دیگر دیجی کالا تنها کسب و کار اینترنتی موفقی نیست که شما میشناسید و با یاد گرفتن پنج درس شما هم می توانید به یکی از بزرگان کسب و کار اینترنتی تبدیل شوید.