در این ویدئو خواهید دید که چرا 1% از مشتریان از شما خرید می کنند اما 99% دیگر از شما خرید نمی کنند.