در این ویدئو خواهید دید که چرا ۱% از مشتریان از شما خرید می کنند اما ۹۹% دیگر از شما خرید نمی کنند.